Về Đại Học Tĩnh Nghi

Đại Học Tĩnh Nghi là một Trường Đại Học Thiên Chúa Giáo, mà Trường Đại Học Thiên Chúa Giáo động viên mọi người mạnh dạn khám phá sự khai trí và giá trị nội tại của thiên nhiên, từ sự lũy tích của trí tuệ và tín ngưỡng mà tự xem xét lại bản thân mình, để đạt đến cảnh giới là con người toàn diện. Vì vậy, mục tiêu của nhà trường Tĩnh Nghi là cụm từ latin “Virtus cum Scientia” (Virtue with Knowledge), được dịch sang tiếng Trung là「Bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh và học tập」, tức là đào tạo, bồi dưỡng thanh niên trí thức có đức hạnh và trách nhiệm xã hội để là nhiệm vụ của Nhà trường Tĩnh Nghi.

Với môi trường tốt dành cho việc học tập toàn diện, sáng tạo, 12 năm liên tiếp, Đại học Tĩnh Nghi đã được Bộ Giáo dục trao tặng giải thưởng「Trường Đại học giảng dạy xuất sắc」để là khích lệ, gần đây càng được sự khẳng định của「Kế hoạch cày sâu và canh tác nền giáo dục đại học」. Đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại kỹ thuật số và sự cạnh tranh của toàn cầu, càng tích cực bồi dưỡng nhân tài ưu tú có đặc chất về năng lực tư duy độc lập, phong phú về trí thức chuyên nghiệp, tốt về phẩm cách và thái độ, và tốt về năng lực ngoại ngữ, để trở thành thanh niên có đủ nhiệt tình và năng lực phục vụ an sinh xã hội, mà đạt được lý tưởng của nền giáo dục của Đại học Thiên Chúa Giáo.

Apply